Rezervasyon

Şartlar ve Koşullar

Gloria Hotels & Resorts’un Antalya tatilinizi çok daha ayrıcalıklı geçirmeniz için misafirlerimize sunduğumuz özel bir üyelik programı olan Glorian Member Club, konaklama ve ekstra harcamalarınızdan puan kazandırır ve bu puanları indirimli ya da ücretsiz konaklama için kullanabilirsiniz. Glorian Member Club programının kullanım koşulları hakkında bilgiyi aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

 1. Glorian Sadakat Programı” başvuru formunun doldurulması ile işbu genel koşullar kabul edilmiş sayılır. Glorian Sadakat Programına dahil olarak “Glorian Member Club” üyesi olmak ve “Glorian Platinum, Glorian Diamond, Glorian Gold” (işbu üyelik ve rıza beyanı metninde bundan böyle “Kart” olarak anılacaktır.) kartlarının özelliklerinden faydalanabilmek için 18 (on sekiz) yaşından büyük olmak gereklidir. Bu Kart, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi değildir ve Gloria Hotels & Resorts tesisleri ile sınırlı olarak kullanılır.
 2. Kart sahibi, başvuru formunda verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart başvurusunda bulunulması, başvurunun kabul edildiği anlamına gelmez.
 3. Bu Kart’ın mülkiyeti Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş.’ye (ÖZALTIN) aittir; istendiğinde iade edilmesi zorunludur. İade edilmeyen kartlar, ÖZALTIN tarafından her zaman iptal edilebilir. Kart sahibi bunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Bu kart, Türkiye genelindeki ÖZALTIN tarafından işletilen Gloria Hotels & Resorts tesislerinde yapılacak bireysel harcamalarda geçerlidir. Üye’ye standart avantajların yanında dönemsel avantajlardan da yararlanma imkanı tanır. Bu Kart’ın sunduğu avantajların kapsamını münhasıran ÖZALTIN belirler ve sadece belirlenen kapsam dahilinde belirtilen tesisler ve tesis bölümlerinde geçerlidir.
 5. Bu Kart, sadece ismine tahsis edilen gerçek kişi tarafından kullanılabilir, başkasına devredilemez.Tahsis edilen kişi adına kazanım veya harcamalarda bulunulabilir, fatura kesilebilir. Ticari ünvan adına fatura kesilmesi talep edilemez.
 6. Bu Kart’ın sunduğu avantajlar, ÖZALTIN’ın münhasıran belirlediği kapsam ile sınırlı olup, Gloria Hotels & Resorts tesislerinde sunulan başka avantajlar ile aynı anda kullanılamaz, diğer avantajlar veya indirimlerle birleştirilemez. ÖZALTIN’ın gerekli görmesi halinde, avantaj zamanlarında Kart’a ilişkin avantajların ve puan sisteminin geçici olarak veya tamamen durdurulmasına ve değiştirilmesine tek başına karar verir.
 7. ÖZALTIN, Kart sahibinin başvuru formunda verdiği bilgileri işleyebilecek ve saklayabilecek, ÖZALTIN Otel İşletmeleri A.Ş. ile anlaşmalı hizmet sağlayıcılarla paylaşabilecektir. Üye, bunu kabul ve beyan eder.
 8. Kart kullanım koşullarının suistimali veya kullanımında usulsüzlük olduğunun ÖZALTIN tarafından tespit edilmesi durumunda, Kart sahibinin Kart’ın avantajlarından yararlanması engellenecek ve Kart sahibi lehine doğmuş hak ve avantajlar sona erdirilecektir. Bu durumda ÖZALTIN, Kart’ın iadesini talep edebilir, Kart’ı iptal edebilir.
 9. Bu Kart, puan kazanımı ile Kart’ın iadesi/değiştirilmesi aşamasında her kullanımda; kimliğin ise, kazanılmış puan ile ödeme/harcama yapılması halinde Gloria Hotels & Resorts ve Gloria Sports Arena çalışanlarına ibraz edilmesi gerekmektedir.
 10. Kayıp veya çalıntı bir Kart’ın bulunması durumunda +90 242 710 06 00 nolu telefona ulaşılması, www.gloria.com.tr web sitesinden veyahut mobil uygulamadan bildirim yapılması ya da Gloria Hotels & Resorts çalışanlarına teslim edilmesi gerekir.
 11. Kart’ın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, Kart sahibi tarafından bu durumun ÖZALTIN’a bildirilmesine kadar geçen sürede doğabilecek zararlardan ve ilgili Kart’ın sağladığı avantajlardan yararlanamamasından ÖZALTIN sorumlu değildir. Üye, bunu peşinen kabul ve beyan eder. Kart’ın çalınması veya kaybolması sebebi ile yazılı başvuru durumunda, eski Kart iptal edilerek Kart sahibinin yazılı talebi üzerine farklı bir Kart numarası/kodu ile yeni Kart düzenlenir.
 12. Kart’ın kullanılamayacak şekilde bozulması durumunda, Kart sahibinin yazılı talebi ve eski Kart’ı ile başvurusu üzerine aynı kart numarası/kodu ile yeni Kart düzenlenir. Eski Kart’ıyla ilgili tüm hak ve avantajlar yeni Kart’ında devam edecektir.
 13. Üye’nin yapmış olduğu bireysel harcamaları dâhilinde Kart’ına kazanmış olduğu puanların kazanıldığı tarihi takip eden 2 (iki) yıl içerisinde kullanılmaması durumunda, bu puanlar kendiliğinden iptal olur. Üye bunu peşinen kabul ve beyan eder.
 14. ÖZALTIN, dilediği takdirde Kart’ı başka programlarla birleştirebilir, üçüncü kişilere devredebilir.
 15. ÖZALTIN; münhasıran, telefon, elektronik posta, mesaj ve sair yollarla haber vererek veya gerekçe göstermeksizin Glorian Sadakat Programını ve bu kapsamda yer alan tüm Kart’lar dahil avantajları erteleme, iptal etme ve genel koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
 16. Bu Kart’ın edinilebilmesi için başvuru formundaki “Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası (pasaport no), Doğum Tarihi, Cinsiyet, İl, ilçe, Mahalle” bilgilerinin doldurulması zorunludur. Üye, ÖZALTIN’a ve diğer program ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde ÖZALTIN’ın defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul ve beyan eder.

Yukarıdaki sadakat programı koşullarının tamamını kabul ve beyan ediyorum.